Живко Джуранов и Ивайло Рогозинов
<< >>

Ивайло Рогозинов

 

ИмПро Мото: Никога няма да ви се получава винаги

Любим ИмПро формат: Мистерия на Българските гласове

Ивайло Рогозинов е актьор, импровизатор, комедиант, клоун. Завършва НАТФИЗ, класа на проф. Крикор Азарян и доц. Тодор Колев през 2009 година.

Един от основателите на ХаХаХа ИмПро Театър, по настоящем и Артистичен директор. Води импро курсове за начинаещи, както и импро групата за музикално импро.

Започва да прави импро от 2009, от 2010 преподава на различни групи, като след време установява, че много му харесва. Вярва, че всеки може да прави импро, стига да поиска.

Режисира различни импро формати: “Кратки Форми”, “4D Филм”, “Мистерия на българските гласове”, ”Импро Батъл”, “Импро Мюзикъл” и др.

Въвличането на публиката в шоуто е едно от нещата, което го вълнуват най-много. Най-обича да е гласът на някой друг.