ХаХаХа за първи път in Berlin

Дните на българското документално кино в Берлин ще бъдат закрити с първото XaXaXa Импро@Berlin #1.

На 15 октомври 2013 (вторник) от 19:00 часа ХаХаХа Импро Театър ще направят своя дебют на сцената в Берлин – Bühnenrausch, Erich-Weinert-Straße 27 Ecke Greifenhagener Straße.

За публиката от София долетяха: Тони Карабашев, Петър Мелтев, Живко Джуранов, Ивайло Рогозинов, Васил Бовянски и Александър Митрев.

Билети може и да се намерят още (евнтуално) на: wir@buehnenrausch.de или 030 – 44 67 32 64
Цена: 10/8 евро