<< >>

ИмПро Клас Начинаещи

Искаш да си Импро?

Ако ви се занимава с ИмПро, може би е време да направите първата крачка.

Импровизационният театър може да се случва от всички, независимо от възраст, пол, професионална, музикална и кулинарна принадлежност. Магията се създава при смесването на желание + импровизационни принципи + отборна игра. Импровизационният театър не се учи, той се тренира и практикува. Колкото повече се занимаваш, толкова по-добър ставаш.

На ИмПро тренировките играем различни игри. Учим се да създаваме истории заедно, смесваме въображенията си и непрекъснато се изненадваме от полученото.

ВНИМАНИЕ: Занимаването с импровизационен театър може да доведе до необратими количествени и качествени изменения във вашата личност + последствия за живота ви. Ползването на ИмПро е изцяло на ваша отговорност.

Списък с най-често срещаните странични ефекти, на базата на изследване на над 40 човека, занимаващи се с ИмПро театър в периода 2009-2013.

• Откриване на неподозирани лични творчески дълбини
• Осезаема позитивност и конструктивност
• Повишено чуване и разбиране на другите
• Значително подобряване на качеството на връзките и взаимоотношенията – лични и работни
• По-лесно, ясно и свободно себеизразяване
• Развиване на въображението и използването му с удоволствие навсякъде
• Лекота в общуването
• Повишение в работата заради креативни идеи и презентационни умения
• Превръщане в отборен играч, с който всички искат да си играят – на сцената и извън нея
• Увеличени нива на усмихнатост, лекота и свежест
• Прилив на вълни на увереност в себе си и доверие в останалите
• Сълзи и обезводняване от смях


Кой: Импро-треньори Тони Каразинов и Ивайло Рогобашев (много добри!)

Къде: ул. Г.С.Раковски 44, партер

Кога: Вторник и четвъртък от 19:30

Как: Импровизирай… изпрати мейл на improklas@hahahaimpro.com или натисни бутона

Запиши се

 

А ако имате деца и искате те да развиват своята индивидуалност и въображение – тук е курсът ни за деца. Така заедно с децата си ще имате да правите още едно нещо заедно :)