Импровизатори, документален филм от ХаХаХа ИмПро #100

Документален филм от ХаХаХа ИмПро #100, реж. Калин Иванов